artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych
do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Matki Polki w Raciborzu

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Przedszkola nr 3 im. Matki Polki w Raciborzu:

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /p3raciborz/domyslna

artykuł nr 2

Kontakt

Przedszkole Nr 3 w Raciborzu
ul. Kozielska 27
47-400 Racibórz

 32 415 24 81

p3raciborz@o2.pl

 STRONA WWW - p3raciborz.szkolnastrona.pl