artykuł nr 1

KADRA PEDAGOGICZNA

nauczyciele:

Bernadetta Włoch - Pałczyńska

Katarzyna Wertepny

Monika Szydłowska

Małgorzata Stępnik

Magdalena Kozicka

Joanna Gołeczka

Renata Huptaś

nauczyciele wspomagający:

Monika Szczur

Joanna Cholewińska

katecheta:

ks. Piotr Willner

logopeda:

Bernadetta Włoch - Pałczyńska

neurologopeda:

Marta Półtorak

surdopedagog:

Sabina Henrykowska - Jaśkowiak

psycholog:

Dominika Burek

gimnastyka korekcyjna:

Karolina Gruszczyk