Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Dane teleadresowe

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Matki Polki w Raciborzu Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216): Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Przedszkola nr 3 im. Matki Polki w Raciborzu: za pośrednic...

Utworzony: 2021-03-22 | Zmodyfikowany: 2021-03-22 13:41

2.

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Utworzony: 2021-03-15 | Zmodyfikowany: 2021-03-15 13:15

3. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole nr 3 w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://p3raciborz.szkolnastrona.pl Data publikacji strony internetowej: 21.08.2014 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020 Status pod względem zgodności z ustawą Stro...

Utworzony: 2021-03-15 | Zmodyfikowany: 2021-03-15 11:25

4. Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

nauczyciele: Bernadetta Włoch - Pałczyńska - zastępca dyrektora Katarzyna Wertepny Monika Szydłowska Małgorzata Stępnik Magdalena Kozicka Sandra Pendziałek Joanna Gorywoda Renata Huptaś nauczyciele wspomagający: Monika Szczur katecheta: ks. Piotr Willner logopeda: Bernadetta Włoch - Pałczyńska neurologopeda: Marta Półtorak surdopedagog: Sabina Henrykowska - Jaśkowiak psycholog: Dominika Burek gimnastyka korekcyjna: Karolina Gruszczyk

Utworzony: 2020-02-05 | Zmodyfikowany: 2021-03-15 11:17

5. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Monika Rassek, Bernadetta Włoch - Pałczyńska e-mail: p3raciborz@o2.pl tel. 32 415 24 81

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-06 14:22

6. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI I ICH RODZICÓW/OPIE...

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 1 Tożsamość Administratora Danych Administratorem Danych jest: Przedszkole nr 3 im. Matki Polki w Raciborzu z reprezentacją w osobie Dyrektora. 2 Dane kontaktowe Administratora Danych Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu siedziby tj. ul. Kozielska 27, 47-400 Racibórz oraz nr telefonu 32 415-24-81. 3 Informacje o Inspektorze Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspek...

Utworzony: 2020-02-06 | Zmodyfikowany: 2020-02-06 14:18

7. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO...

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO Z PRZEDSZKOLA 1 Tożsamość Administratora Danych Administratorem Danych jest: Przedszkole nr 3 im. Matki Polki w Raciborzu z reprezentacją w osobie Dyrektora. 2 Dane kontaktowe Administratora Danych Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu siedziby tj. ul. Kozielska 27, 47-400 Racibórz oraz nr telefonu 32 415-24-81. 3 Informacje o Inspektorze Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspek...

Utworzony: 2020-02-06 | Zmodyfikowany: 2020-02-06 14:13

8. Ogłoszenia - rok 2020

Nabór elektroniczny do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Nabór do przedszkoli 2020 Znane są już terminy i zasady naboru dzieci do raciborskich przedszkoli na rok szkolny 2020/2021/ Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli dla których Miasto Racibórz jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020 określone zostały Zarządzeniem nr 551/2020 Prezydenta Miasta Racibórz. Kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające te kryteria w drugim etapie postępowania rekru...

Utworzony: 2020-02-06 | Zmodyfikowany: 2020-02-06 13:42

9. Dane teleadresowe

Kontakt

Przedszkole Nr 3 w Raciborzu ul. Kozielska 27 47-400 Racibórz 32 415 24 81 p3raciborz@o2.pl STRONA WWW - p3raciborz.szkolnastrona.pl

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-06 13:40

10. Statut

STATUT PRZEDSZKOLA NR 3 IM. MATKI POLKI W RACIBORZU

STATUT Przedszkola nr 3 im. Matki Polki ul. Kozielska 27 47-400 Racibórz SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE……………………………………………….………....…4 DZIAŁ II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA………………………………………….…….……4 R...

Utworzony: 2020-02-06 | Zmodyfikowany: 2020-02-06 13:35

11. Personel administracyjno - obsługowy

PERSONEL ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWY

Mirosława Witkowska - intendent Gabriela Majkowska - pomoc nauczyciela Ilona Żurek - pomoc nauczyciela Jadwiga Ganczorz - kucharz Wiesława Wojcieszak - pomoc kuchenna personel obsługowy: Edyta Wala Barbara Białdyga Dorota Gil Magdalena Aleksiejew Błażej Wojcieszak - konserwator

Utworzony: 2020-02-05 | Zmodyfikowany: 2020-02-05 15:10

12. Dyrekcja

DYREKTOR

Utworzony: 2020-02-05 | Zmodyfikowany: 2020-02-05 14:43

13. Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 22:48