Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 374
   Dane teleadresowe 58
   Struktura własności i majątek przedszkola 51
Kierownictwo
   Dyrekcja 83
Administracja
   Kadra pedagogiczna 64
   Personel administracyjno - obsługowy 49
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 50
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 34
     Przetargi - rok 2020 25
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2020 59
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 47
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 36
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 38
Inne
   Redakcja BIP 61
Łączna liczba odwiedzin:1029