Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 515
   Dane teleadresowe 89
   Struktura własności i majątek przedszkola 67
Kierownictwo
   Dyrekcja 113
Administracja
   Kadra pedagogiczna 104
   Personel administracyjno - obsługowy 80
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 77
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 56
     Przetargi - rok 2020 48
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2020 100
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 63
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 58
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 49
Inne
   Redakcja BIP 92
Łączna liczba odwiedzin:1511