Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 2654
   Dane teleadresowe 321
   Struktura własności i majątek przedszkola 162
Kierownictwo
   Dyrekcja 361
Administracja
   Kadra pedagogiczna 430
   Personel administracyjno - obsługowy 307
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 255
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 2579
     Przetargi - rok 2020 1456
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2020 2625
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 152
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 122
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 119
Deklaracja dostępności
   Deklaracja dostępności 185
Inne
   Redakcja BIP 294
Łączna liczba odwiedzin:12022