Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 257
   Dane teleadresowe 36
   Struktura własności i majątek przedszkola 36
Kierownictwo
   Dyrekcja 55
Administracja
   Kadra pedagogiczna 38
   Personel administracyjno - obsługowy 35
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 30
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 15
     Przetargi - rok 2020 6
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2020 34
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 34
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 22
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 29
Inne
   Redakcja BIP 35
Łączna liczba odwiedzin:662