Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 1555
   Dane teleadresowe 233
   Struktura własności i majątek przedszkola 127
Kierownictwo
   Dyrekcja 239
Administracja
   Kadra pedagogiczna 314
   Personel administracyjno - obsługowy 216
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 192
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 1520
     Przetargi - rok 2020 1415
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2020 1629
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 126
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 102
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 96
Deklaracja dostępności
   Deklaracja dostępności 41
Inne
   Redakcja BIP 230
Łączna liczba odwiedzin:8035