artykuł nr 1

PERSONEL ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWY

Mirosława Witkowska - intendent

Gabriela Majkowska - pomoc nauczyciela

Ilona Żurek - pomoc nauczyciela

Jadwiga Ganczorz - kucharz

Wiesława Wojcieszak - pomoc kuchenna

personel obsługowy:

Edyta Wala

Barbara Białdyga

Dorota Gil

Magdalena Aleksiejew

Błażej Wojcieszak - konserwator