Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 259
   Dane teleadresowe 37
   Struktura własności i majątek przedszkola 37
Kierownictwo
   Dyrekcja 55
Administracja
   Kadra pedagogiczna 40
   Personel administracyjno - obsługowy 35
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 30
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 16
     Przetargi - rok 2020 6
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2020 35
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 36
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 22
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 30
Inne
   Redakcja BIP 35
Łączna liczba odwiedzin:673